Dịch thuật công chứng tư pháp

Để dịch thuật công chứng được tiến hành hợp pháp, người dịch phải ký tên lên bản dịch chứng thực ngay tại phòng Tư pháp và được xác nhận bằng con dấu. Chuyên viên dịch thuật phải là người có trình độ đại học trở lên về ngôn ngữ đăng ký. Sau khi dịch hoàn chỉnh sẽ giao lại cho phòng Tư pháp đóng dấu xác nhận và bản vừa được xác nhận đó gọi là bản dịch công chứng tư pháp.

dich-thuat-cong-chung-tu-phap

Cụ thể như sau:

Ví dụ trường hợp chuyên viên không tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thì việc dịch thuật tiếng Anh có thực hiện được không? Người này có quyền ký tên lên bản dịch chứng thực không và bản dịch đó có thể được các cơ quan khác thu nhận không?

Trả lời:

Dựa vào Mục 3 điều 18 của nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007, chữ ký của người dịch thuật phải đáp ứng các điều kiện sau: người dịch phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch, phải có trách nhiệm đảm bảo độ chính xác của bản dịch và chứng thực chữ ký phải thuân theo thủ tục quy định tại điều 17 của cùng nghị định 79/2007/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trong khoản 2 của Chỉ thị 17/2007/CT-UBND ngày 16/7/207, tại mục C có quy định chứng thực chữ ký người dịch phải đáp ứng điều kiện là người dịch phải cho thấy được sự thông thạo ngôn ngữ cần dịch thông qua bằng đại học ngoại ngữ hoặc bất kỳ đại học khác mà thông thạo ngôn ngữ đang cần dịch.

Hiện nay tại các văn phòng dịch thuật tư pháp đều có đội ngũ dịch thuật với vai trò là cộng tác viên và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Phòng Tư pháp phải quản lý đội ngũ cộng tác viên chặt chẽ và liệt kê danh sách với thông tin đầy đủ.

Vì vậy nếu chuyên viên dịch thuật không có bằng đại học ngoại ngữ nhưng lại có bằng đại học khác mà có được sự thông thạo ngôn ngữ nước ngoài đang cần dịch thì vẫn đủ điều kiện để được chứng thực chữ ký người dịch.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 dich thuat. Bản quyền thuộc về Son Nguyen.