Bạn đang muốn dịch hồ sơ thầu, hồ sơ dự thầu?

Bạn đang muốn dịch hồ sơ thầu, hồ sơ dự thầu? Một dự án xây dựng có quy mô lớn gồm nhiều đơn vị quản lý như: các nhà thầu cho nhiều những hạng mục khác nhau, nhiều nhà tư vấn cũng như có nhiều giám sát. Do đó, khó khăn mà các doanh nghiệp cần giải quyết ở đây chính là cần thống nhất về...

© 2016 dich thuat. Bản quyền thuộc về Son Nguyen.